Dixième Séminaire de Pneumologie Pologne–France - X Polsko-Francuska Konferencja Pneumonologiczna w Stacji Naukowej PAN w Paryżu, 9-11 października 2015 r.

W Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Paryżu odbyło się jubileuszowe, dziesiąte spotkanie specjalistów-pneumologów z Polski i Francji. Tradycję zapoczątkowaną przez Prof. Jana Zielińskiego i Prof. Francois Bonnaud kontynuowały kolejne konferencje pod przewodnictwem prof. Joanny Domagały-Kulawik z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, goszczące w polskich miastach uniwersyteckich.

Z uczestnikami tegorocznej konferencji spotkał się Ambasador RP w Paryżu pan Andrzej Byrt.

Konferencję otworzył Dyrektor Stacji PAN Prof. Marek Więckowski, następnie głos zabrali prof. Francois Bonnaud (CHU Limoge) i Prof. Luis-Jean Couderc (Hôpital Foch, Suresnes) oraz dr hab. Bogumiła Szponar (IITD PAN) z Komitetu Organizacyjnego konferencji.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Prof. Claudine Kieda (Centre de Biophysique moléculaire, CNRS, Orléans).

Konferencja Dixième Séminaire de Pneumologie Pologne–France poruszała aspekty kliniczne, immunologiczne i mikrobiologiczne chorób płuc, a także profilaktykę i problemy organizacji opieki zdrowotnej w zakresie pulmonologii. Wykłady, dyskusje i debaty odbywały się w języku francuskim. Wśród uczestników byli m.in. prof. Joanna Domagała-Kulawik, Prof. Pierre Bonnette (Hôpital Foch, Suresnes), Prof. Piotr Gutkowski (Szpital-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka), a także prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia we Francji (AMOPF) Dr Mathias Lipski.

Większość spośród ponad 40 uczestników stanowili młodzi lekarze i naukowcy z Polski i Francji.

Tegoroczną konferencję współorganizował Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN wraz z Oddziałem Wrocławskim Polskiej Akademii Nauk, Stacją Naukową PAN w Paryżu, oraz Polskim Towarzystwem Chorób Płuc.

Finansowanie zapewnili: Polska Akademia Nauk - grant DUN, dotacja projakościowa KNOW-IITD PAN Konsorcjum „Wrocławskie Centrum Biotechnologii” (poddziałanie 1.2) oraz Polskie Towarzystwo Chorób Płuc.

Link do strony konferencji: http://www.iitd.pan.wroc.pl/Pol-Fra

 

Fot. 1. (od prawej) Ambasador RP w Paryżu pan Andrzej Byrt, prof. Joanna Domagała-Kulawik, przewodnicząca Komitetu Naukowego, prof. Marek Więckowski, Dyrektor Stacji PAN w Paryżu
 

Fot. 2. (od lewej) Ambasador RP w Paryżu pan Andrzej Byrt, dr hab. Bogumiła Szponar, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, uczestnicy konferencji
 

Fot. 3. Prof. Claudine Kieda
 

Fot . 4. Uczestnicy Dixième Séminaire de Pneumologie Pologne–France w Paryżu, 9-11 października 2015 r.