Dr n. med. Wojciech Fortuna oraz dr n. biol. lek. Ryszard Międzybrodzki laureatami zespołowej Nagrody Prezesa Rady Ministrów

5 listopada 2015 r. Premier Ewa Kopacz wręczyła uroczyście Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Nagrody przyznawane są za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. Nagradzane są także najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W tym roku wyróżnionych zostało 41 naukowców i trzy zespoły naukowe.
Wśród trzech zespołów nagrodzonych za osiągnięcia naukowo-techniczne w roku 2014 znalazł się zespół pod kierownictwem dr n. med. Pawła Tabakowa- Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w którego skład wchodził prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz, dr hab. Bogdan Czapiga oraz dwóch pracowników naszego Instytutu - dr n. med. Wojciech Fortuna, dr n. biol. lek. Ryszard Międzybrodzki z Samodzielnego Laboratorium Bakteriofagowego. Zespół został nagrodzony za "Uzyskanie funkcjonalnej regeneracji rdzenia kręgowego u pacjenta z jego całkowitym urazowym uszkodzeniem w wyniku przeprowadzenia operacji dordzeniowej transplantacji autologicznych komórek glejowych". Gratulujemy!

Więcej: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wybitni-naukowcy-nagrodzeni-przez-premier-ewe-kopacz.html