Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN otrzymał na lata 2014-2020 kartę Erasmus (Erasmus Chart)

Uprzejmie informujemy, że Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN otrzymał na lata 2014-2020 kartę Erasmus (Erasmus Chart). Program Erasmus+ w zakresie „Mobilność edukacyjna” promuje aktywność pracowników i doktorantów oraz daje możliwość udziału w projektach badawczych we współpracy z partnerami zagranicznymi. W ramach programu możliwe jest dofinansowanie wyjazdów pracowników IITD za granicę, a doktorantom umożliwia on odbycie części studiów i praktykę w krajach objętych programem i w krajach partnerskich. Celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy szkół wyższych oraz instytutów naukowych poprzez prowadzenie wymiany studentów i pracowników. Więcej o programie na stronie http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze


Projekty dotyczące współpracy z krajami objętymi programem mogą obejmować:

  1. Mobilność pracowników Instytutu: wyjazdy pracowników (w tym pracowników administracji) do szkół wyższych, instytucji, organizacji w innych krajach programu w celach szkoleniowych oraz wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu
     
  2. Mobilność doktorantów: wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu na okres od 3 do 12 miesięcy; wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu na okres od 2 do 12 miesięcy; wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu na okres od 2 do 12 miesięcy.