Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy w profilaktyce i leczeniu zakażeń bakteryjnych: możliwości zastosowania terapii fagowej w pediatrii”

Konferencja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016 roku (piątek, w godzinach 11:00-14:30) w sali wykładowej im. prof. Stefana Ślopka Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przy ul. Weigla 12 we Wrocławiu.

Udział w konferencji jest nieodpłatny, jednak ilość miejsc jest ograniczona. Dlatego uprzejmie prosimy uprzednie rejestrowanie się telefonicznie pod nr tel. 71 3709968 (w godz. 9:00-15:00) lub e-mailowo pod adresem clinphage@iitd.pan.wroc.pl.

Formularz do rejestracji drogą e-mailową oraz szczegółowy program konferencji dostępne są w na stronie internetowej: http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/OTF/wroc2016.

Uczestnicy konferencji otrzymują 3 punkty edukacyjne