4 Forum Młodych Biotechnologów w IITD PAN

4 Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczanej PAN, poświęcone prezentacji prac magisterskich wykonanych w roku akad. 2015/16 odbędzie się we wtorek, 14 czerwca 2016 r. Przewidujemy 10-minutowe prezentacje i 5 minut na dyskusję, a także wyróżnienie prezentowanych prac dyplomami IITD PAN. 

Zapraszamy studentów prezentujących prace magisterskie - także te wykonane poza Instytutem. Forum jest otwarte dla studentów biotechnologii wszystkich uczelni. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie autorów prezentacji (imię, nazwisko, nazwa uczelni) i tytułów prac w terminie do 6 czerwca na adres forum@iitd.pan.wroc.pl <mailto:forum@iitd.pan.wroc.pl>  (tytuł: Forum Młodych Biotechnologów w IITD PAN 2016).

Przy zgłoszeniu proszę, jeżeli uznacie Państwo za wskazane, o dołączenie krótkiej opinii (promotora lub opiekuna) o studencie, zawierającej opis wkładu do badań laboratorium, a także tytułu publikacji lub prezentacji na konferencyjnych, których magistrant jest współautorem.

Opiekunowie Studenckiego Koła Naukowego IITD

 prof. dr hab. med. Czesław Radzikowski