Informacja o nagrodach Dyrektora Instytutu przyznanych pracownikom naukowym na 185 posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 2 czerwca 2016 roku

Miło nam poinformować o nagrodach Dyrektora Instytutu przyznanych pracownikom naukowym na 185 posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 2 czerwca 2016 roku
Nagrodę Dyrektora za całokształt działalności naukowo-organizacyjnej w latach 2012-2014 otrzymali:
Profesorowie zwyczajni: Andrzej Gamian, Paweł Kisielow, Jolanta Zakrzewska-Czerwińska
Profesorowie nadzwyczajni: Joanna Wietrzyk, Krystyna Dąbrowska, Jakub Siednienko
Adiunkci: Edyta Majorczyk, Joanna Rossowska, Sabina Górska

Zespołową Nagrodę Dyrektora za opublikowanie w latach 2013-2015 pracy o najwyższej liczbie cytowań otrzymali:
Cebula A., Seweryn M, Rempala GA, Pabla SS, McIndoe RA, Denning TL, Bry L, Kraj P, Kisielow P., Ignatowicz L. Nature, 2013; 497: 258-262
Tabakow P., Jarmundowicz W., Czapiga B., Fortuna W., Międzybrodzki R., Czyz M., Huber J., Szarek D., Okurowski S, Szewczyk P, Górski A., Raisman G. Cell Transplantation, 2013; 22: 1591-1612
Zespołową Nagrodę Dyrektora za opublikowanie pracy oryginalnej o najwyższym współczynniku wpływu (IF) otrzymali:
Sava G.P., Speedy H.E., Di Bernardo M. C, Dyer M. J., Holroyd A., Sunter N. J., Marr H, Mansouri L., Deaglio S., Karabon L., Frydecka I., Jamroziak K., Woszczyk D., Juliusson G., Smedby K. E., Jayne S., Majid A., Wang Y., Dearden C., Hall A. G., Mainou-Fowler T., Jackson G. H., Summerfield G., Harris R. J., Pettitt A. R., Allsup D. J., Bailey J. R., Pratt G., Pepper C., Fegan C., Rosenquist R., Catovsky D., Allan J. M., Houlston R. S. Leukemia, 2015; 29: 748-751; IF - 10,431
Trojanowski D, Ginda K, Pióro M., Hołówka J., Skut P, Jakimowicz D., Zakrzewska-Czerwińska J.: MBio, 2015; 6: e02125-14; IF - 6,786
Brzozowska E., Śmietana M, Koba M, Górska S., Pawlik K., Gamian A., Bock W. J. Biosens. Bioelectron., 2015; 67: 93-99; IF - 5,578
Zespołową Nagrodę Dyrektora za opublikowanie pracy przeglądowej o najwyższym współczynniku wpływu (IF) otrzymali:
Gnach A, Lipiński T., Bednarkiewicz A, Rybka J., Capobianco J. A. Chem Soc Rev,. 2015; 44: 1561-1584; IF - 33,383