Zamówienia Publiczne

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław,
tel./fax (4871) 37-09-997
e-mail: zp@iitd.pan.wroc.pl

SZP/08/2016 Usługa całodobowej ochrony fizycznej wraz z monitoringiem obiektów
SZP/07/2016 Usługa całodobowej ochrony fizycznej wraz z monitoringiem obiektów.
SZP/06/2016

Dostawa preparatywnej szybkoobrotowej wirówki bioprocesowej.

SZP/05/2016

WYMIANA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH I WLZ.

SZP/04/2016 Obsługa informatyczna Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.
SZP/03/2016 WYKONANIE WENTYLACJI POŻYWKARNI I POMIESZCZENIA NEUTRALIZACJI MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W PRACOWNI CHEMII OGÓLNEJ
SZP/02/2016 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU REGAŁÓW I KLATEK DO HODOWLI MYSZY LABORATORYJNYCH
SZP/01/2016

Przetarg nieograniczony p.n.:

APARAT DO PROWADZENIA REAKCJI PCR W CZASIE RZECZYWISTYM Z KOMPUTEREM STERUJĄCYM PRACĄ URZĄDZENIA ORAZ OPROGRAMOWANIEM DO ANALIZY DANYCH

UWAGA ZMIANA!! Termin składania ofert: 28.01.2016r., godz. 13:00,

Wynik postępowania