Dokumenty

Regulamin finansowania i rozliczania zadań w ramach dotacji projakościowej KNOW w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Regulamin kwalifikowania wniosków o dofinansowanie w ramach dotacji projakościowej KNOW w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Aneks do Regulaminu kwalifikowania wniosków o dofinansowanie  w ramach dotacji projakościowej KNOW w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda

Aneks nr 2 do Regulaminu kwalifikowania wniosków o dofinansowanie  w ramach dotacji projakościowej KNOW w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda

Aneks nr 3 do Regulaminu kwalifikowania wniosków o dofinansowanie  w ramach dotacji projakościowej KNOW w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda

Aneks nr 4 do Regulaminu kwalifikowania wniosków o dofinansowanie  w ramach dotacji projakościowej KNOW w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda

Aneks nr 5 do Regulaminu kwalifikowania wniosków o dofinansowanie  w ramach dotacji projakościowej KNOW w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda

Regulaminy IITD są zgodne z Regulaminem aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania przez jednostki konsorcjum Wrocławskiego Centrum Biotechnologii w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.

 

Zasady kwalifikowania wniosków w poszczególnych obszarach:

Obszar 1. Aktywność naukowo – dydaktyczna
Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Obszar 3: Utrzymanie i rozwój infrastruktury naukowo – dydaktycznej
 

Dokumenty składane przez aplikującego w konkursie:

- Wniosek o dofinansowanie zadania (załącznik nr 1 IITD)
- Oświadczenie o finansowaniu zadania (załącznik nr 2 IITD)
- Oświadczenie o statusie wykonawcy (załącznik nr 3 IITD)
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4 IITD)
 

Dokumenty składane przez aplikującego po przyznaniu mu dofinansowania:

Przed przystąpieniem do realizacji zadania

- Porozumienie w sprawie wykonania zadania finansowanego z dotacji projakościowej KNOW (załącznik nr 6 IITD)

w przypadku Obszaru 2
- Porozumienie w sprawie wykonania zadania finansowanego z dotacji projakościowej KNOW – 6a  (załącznik nr 6a IITD)
- Wniosek o wypłatę stypendium wyjazdowego KNOW
- Wniosek o urlop szkoleniowy/naukowy

 

Po zakończeniu realizacji zadania

- Sprawozdanie merytoryczne (do 14 dni po zakończeniu realizacji zadania, złożone w wersji elektronicznej i papierowej)
- Sprawozdanie z realizacji zadania finansowanego w ramach dotacji projakościowej KNOW (załącznik nr 5 IITD)
- Ankieta ewaluacyjna (załącznik nr 7 IITD)
- Sprawozdanie finansowe (30 dni po zakończeniu realizacji zadania)
- Formularz rozliczenia finansowego z wydatkowanych środków w ramach konkursów KNOW (załącznik nr 8 IITD)
Przykładowo wypełniony "Formularz rozliczenia finansowego zadania realizowanego w ramach dotacji projakościowej KNOW znajduje się tutaj.
 

Opisy faktur KNOW:

- Opis faktury KNOW O1P1
- Opis faktury KNOW O1P2
- Opis faktury KNOW O1P3
- Opis faktury KNOW O1P4
- Opis faktury KNOW O1P5
- Opis faktury KNOW O1P6
- Opis faktury KNOW O1P7
- Opis faktury KNOW O2P1
- Opis faktury KNOW O3P1
- Opis faktury KNOW O3P2