Konkursy

Informujemy o przygotowywanych w ramach wybranych poddziałań konkursach:
 

Informujemy o nowych konkursach KNOW:

Obszar 3: Utrzymanie i rozwój infrastruktury naukowo – dydaktycznej


Poddziałanie 1: Remonty i rozwój istniejącej infrastruktury


Zapraszamy do aplikowania w dniach 12-16.12.2018 rokuAktualne, planowane, zamknięte i rozliczone konkursy w ramach dotacji KNOW dla IITD PAN można znaleźć w Systemie Rejestracji Wniosków Konsorcjum WCB na stronie http://know.wroc.pl/starter/

Harmonogram konkursów KNOW w 2018 roku