OTF
Kształcenie podyplomowe

 

Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas konferencjach naukowo-szkoleniowych, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat biologii bakteriofagów, ich oddziaływania z układem immunologicznym, zastosowania bakteriofagów w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie antybiotykooporne; perspektyw zastosowania bakteriofagów w medycynie oraz aktualnych możliwości i zasad prowadzenia terapii fagowej. Nasze szkolenia adresowane są do lekarzy różnych specjalności min. ginekologów, chirurgów, ortopedów, urologów, lekarzy medycyny rodzinnej, internistów (w tym pulmonologów, nefrologów, diabetologów, angiologów), lekarzy w trakcie specjalizacji oraz lekarzy stażystów. Za udział w konferencjach przysługują punkty edukacyjne.
 

Wkrótce

Warszawa: 3 grudnia 2016

Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Postępy w profilaktyce i leczeniu zakażeń bakteryjnych: terapia fagowa – podstawy i możliwości zastosowania”.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.iitd.pan.wroc.pl/pl/OTF/wwa2016.

Program

 

Dotychczasowe konferencje

Wrocław: 17 czerwca 2016

Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Postępy w profilaktyce i leczeniu zakażeń bakteryjnych: możliwości zastosowania terapii fagowej w pediatrii”.

Program
 

Kraków: 22 maja 2015

Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Postępy w profilaktyce i leczeniu zakażeń bakteryjnych: terapia fagowa i szczepionki nieswoiste jako alternatywa dla antybiotyków”.

Program
 

Bukareszt: 27 maja 2013

Szkolenie podyplomowe pt. “Bacterial viruses in the prophylaxis and treatment of bacterial infections” dla lekarzy w National Institute for Infectious Diseases "Prof. Dr. Matei Bals", na zaproszenie European HIV/AIDS and Infectious Diseases Academy w Bukareszcie.
 

Wrocław: 24 lutego 2012

Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Terapia fagowa – podstawy i możliwości zastosowania w medycynie”.

Program


Wrocław: 21 kwietnia 2006

Konferencja naukowo-szkoleniowa pt.: „Terapia fagowa – podstawy i możliwości zastosowania w medycynie”.