Płyny jałowe

Specjalnością Pracowni Chemii Ogólnej są płyny hodowlane stosowane do hodowli komórkowych wymagających najwyższych standardów jałowości.
Zarówno płyny hodowlane, jak i bufory oraz woda laboratoryjna są dostępne w sprzedaży dla klientów spoza Instytutu.

Bufory

Pracownia Chemii Ogólnej dostarcza dla laboratoriów badawczych Instytutu Immunologii PAN wodę laboratoryjną i wodę klasy MilliQ RO oraz bufory: podstawowe i przygotowywane według procedur niestandardowych na życzenie zamawiającego.

plyn_hanksa plyny plyn_rpmi
plyn_dmem plyn_pbs plyn_pbs

 

Płyny do hodowli komórkowych

 • Płyn RPMI 1640
 • Płyn RPMI 1640 + HEPES
 • Płyn Dulbecco (DMEM)
 • Płyn Dulbecco (DMEM)+ HEPES
 • Płyn Eagle'a (MEM)
 • Płyn Iscove'a
 • Płyn MEM-alfa
 • Płyn Hanksa
 • Trypsyna (roztwór 0,25% w PBS)
 • Trypsyno-wersen
 
 

Bufory

 • PBS - buforowany fizjologiczny roztwór soli
 • Bufor EBSS (sole Earle'a)
 • Bufor 5x stężony TBE
 • Bufor fosforanowy
 
 

Zamówienia

Pracownia Chemii Ogólnej
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

Adres:
ul.Rudolfa Weigla 12
53-114 Wrocław

Telefony:
tel. 071 370 99 33
tel. 071 370 99 34

Fax:
tel. 071 337 13 82

email: