DZIAŁ PROJEKTÓW

Dział Projektów Instytutu znajduje się w pok. 136 na pierwszym piętrze w korytarzu administracji (tel. wew. 138) (zakładka Działu projektów na stronie internetowej).

Obsługą projektów instytutowych na etapie wnioskowania (wszystkie projekty), realizacji i rozliczeń (projekty wskazane przez Dyrekcję, m.in.: projekty ogólnoinstytutowe, strategiczne, projekty charakteryzujące się rozbudowaną sprawozdawczością i sposobem rozliczania finansowego (inne niż projekty NCN) zajmują się:

Pani Alina Kopyt, alina.kopyt@hirszfeld.pl - wsparcie w sprawozdawczości finansowej i rozliczaniu realizowanych projektów wskazanych przez Dyrekcję. (opcjonalnie, można te kontakty podlinkować do struktury organizacyjnej)

Pani Magdalena Wieczorek; magdalena.wieczorek@hirszfeld.pl - wsparcie w przygotowywaniu wniosków projektowych od strony formalnej, obsługa fiszek projektowych, umów o konsorcjum lub porozumień (koordynacja obiegu dokumentów, kontakty z jednostkami administracji, kancelarią prawną instytutu oraz partnerami w projekcie), działalność informacyjna i promocyjna w zakresie dostępnych źródeł finansowania badań podstawowych i prac badawczo-rozwojowych.