Grant Rozwojowy nr 13-0089-06


„Produkty lizy bakterii Gram ujemnych jako potencjalne preparaty przeciwnowotworowe. Charakterystyka chemiczna i biochemiczna oraz badanie aktywności biologicznych. Opracowanie technologii produkcji substancji czynnej.

Grant Rozwojowy realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z firmą Finepharm SA w Jeleniej Górze

Czas realizacji: styczeń 2010 - grudzień 2012
  

Laboratoria Instytutu Immunologii uczestniczące w realizacji projektu: 

  • Laboratorium Bakteriofagowe
  • Laboratorium Chemii Biomedycznej
  • Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej
  • Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek

 We współpracy z firmą Finepharm SA Jelenia Góra
  

Zespól kierowniczy:

  • prof. dr hab. inż. Janusz Boratyński
  • dr Krystyna Dąbrowska
  • prof. dr hab. Czesław Ługowski
  • dr Elżbieta Pajtasz-Piasecka
  • doc. dr hab. Joanna wietrzyk.