Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego metody kompetytywnej modyfikacji kapsydów bakteriofagowych oraz oczyszczania bakteriofagów z jej użyciem

 

Projekt nr POIG.01.03.02-02-052/10

Tytuł projektu:

Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego metody kompetytywnej modyfikacji kapsydów bakteriofagowych oraz oczyszczania bakteriofagów z jej użyciem

Beneficjent:

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław, tel.: 071 337-11-72; fax: 071 337-21-71

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie potencjału i konkurencyjności polskiej nauki oraz budowanie związku pomiędzy działaniami badawczymi instytutów naukowych a sektorem gospodarczym, dzięki wprowadzaniu na rynek polski i rynki zagraniczne innowacyjnego rozwiązania z dziedziny biotechnologii i medycyny. Działania te mają przyczynić się do budowania gospodarki opartej na wiedzy.

Celem merytorycznym projektu jest uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą oraz wdrożenie wynalazku polegającego na opracowaniu zupełnie nowej metodyki modyfikowania kapsydów bakteriofagowych poprzez prezentację na ich powierzchni obcych peptydów lub białek, oraz wykorzystaniu tej metody w celu oczyszczania bakteriofagów. Istotną cechą techniki jest to, że umożliwia prezentację na kapsydzie fagowym wybranych motywów aktywnych lub specyficznym bez konieczności modyfikowania genomu bakteriofaga (bakteriofagi typu dzikiego, występujące naturalnie). Metoda ta może mieć zastosowanie w przygotowywaniu leczniczych preparatów fagowych używanych przeciwko lekoopornym zakażeniom bakteryjnym. Celem jest więc rozwój terapii bakteriofagowej w Polsce w oparciu o polskie badania naukowe, poprzez wzmocnienie działań grupy badawczej IITD PAN o charakterze aplikacyjnym i ukierunkowanym na wdrożenia. Wynalazek może mieć również zastosowanie w przygotowaniu preparatów bakteriofagowych w innych celach medycznych i badawczych, ponieważ technika modyfikacji fagowego kapsydu bez konieczności modyfikacji genomu fagowego może znaleźć szerokie zastosowanie w biotechnologii.