POIR.04.01.02-00-0147/16

IR_logo

 

Projekt: POIR.04.01.02-00-0147/16

Tytuł: Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków

Akronim: ProAssay

Termin realizacji: 01.01.2017-31.12.2019

Streszczenie: Ubikwitynacja jest fizjologicznym procesem, którego funkcją jest degradacja niepożądanych białek w komórce. Za przyłączanie cząsteczek ubikwityny do białek docelowych odpowiadają enzymy z rodzin ligazy ubikwityny E2 oraz E3. W ostatnim czasie wykazano, że białka E2 i E3 mogą zostać wykorzystane do „celowanej” ubikwitynacji wybranych białek za pomocą odpowiednio skonstruowanych linkerów tj. niskocząsteczkowych związków chemicznych tzw. PROTAC. Technologia ta otwiera szerokie możliwości tworzenia nowych leków opartych na niskocząsteczkowych związkach indukujących ubikwytynącję i degradację określonych niepożądanych białek np. wirusowych czy patogennych. Obecnie firmy farmaceutyczne inwestują znaczne środki w opracowanie nowych związków typu PROTAC. Zasadniczym problemem ograniczającym rozwój technologii indukowalnej degradacji białek jest dostęp do szybkich i wysokoprzepustowych testów umożliwiających detekcję związków typu PROTAC aktywnych in vitro. Niniejszy projekt ma na celu opracowanie wysokoprzepustowego, skalowalnego i czułego testu, który umożliwia natychmiastową detekcję aktywnych związków. Test ten oparty jest o znane i sprawdzone metody spektroskopowe, umożliwia łatwe dostosowanie do konkretnych potrzeb i odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe sektora dużych firm farmaceutycznych.


Członkowie konsorcjum:

- Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L.Hirszfelda we Wrocławiu

- Captor Therapeutics sp. z o.o.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.