Studenckie Koło Naukowe przy IITD PAN - Kontakt


Studenckie Koło Naukowe przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
Im. Ludwika Hirszfelda ul. Rudolfa Weigla 12 53-314 Wrocław


prof. zw. dr hab. med. Czesław RADZIKOWSKI
Opiekun Naukowy radzikow@iitd.pan.wroc.pl tel. 071 3373492

dr Bogumiła SZPONAR
Z-ca Opiekuna Naukowego szponar@iitd.pan.wroc.pl tel. 071 370 99 22