Studenckie Koło Naukowe przy IITD PAN

SKN otwarte jest dla studentów wrocławskich i z regionu dolnośląskiego, zapraszamy także chętnych z innych uczelni.

Od uczestników SKN oczekujemy

  • zainteresowania immunologią, biologią medyczną, mikrobiologią, doświadczalną terapią oraz zapoznania się bieżącymi pracami badawczymi Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej (w Sprawozdaniu z działalności Instytutu)
  • poznania projektów badawczych wybranego Laboratorium

Następnym krokiem jest spotkanie konsultacyjne z Opiekunem SKN i Kierownikiem wybranego laboratorium dla uzgodnienia programu, terminu oraz warunków uczestnictwa w pracy laboratorium, tj. wykonywania pracy magisterskiej, licencjackiej, badawczej, odbycia praktyki wakacyjnej lub wolontariatu
 

Aktywność naukowa studentów SKN przy IITD PAN we Wrocławiu w 2013 roku

SKN w liczbach