UMO
Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2017

umo_logo_small

 

„Różne oblicza układu odpornościowego – immunologia w nauce i praktyce”

Motto: „Nauki nie robi się na ponuro ani na rozkaz…” Ludwik Hirszfeld

 

 

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu otrzymał dofinansowanie projektu „Różne oblicza układu odpornościowego – immunologia w nauce i praktyce” w pierwszej edycji programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wszystkie-wojewodztwa-z-uniwersytetami-mlodego-odkrywcy.html

W ramach projektu, prowadzonego wraz z Odziałem Wrocławskim Fundacji Uniwersytet Dzieci przeprowadzono cykl kreatywnych zajęć dla młodzieży (14-16 lat), przybliżających im metody oraz środowisko pracy naukowej w dziedzinie immunologii. Zajęcia odbyły się w 6 grupach (72 uczestników) na specjalizacji „Immunologia” kierunku „Nauka do kwadratu” Uniwersytetu Dzieci w terminie marzec – maj 2017 r.

http://www.uniwersytetdzieci.pl/strony/naukawiedzaprzyszlosc-wroclaw

Formuła zajęć naśladowała rzeczywiste formy pracy w instytucie naukowym, w celu przybliżenia środowiska pracy naukowej zainteresowanej młodzieży. Dodatkowo, promowano pozytywne akcje społeczne, takie jak krwiodawstwo i dawstwo szpiku oraz oświatę prozdrowotną i szczepienia ochronne.

Program zajęć obejmuje:

 1. Warsztaty kompetencyjne

 2. Wykład wprowadzający pt.: Budowa i funkcje układu immunologicznego

 3. Warsztaty laboratoryjne
  §  Jak zobaczyć i rozróżnić komórki układu odpornościowego?
  §  Jak działa układ immunologiczny – reakcje antygen-przeciwciało
  §  Rozpoznanie własnych i cudzych antygenów – rola antygenów zgodności tkankowej HLA
  §  Naturalna mikroflora organizmu jako element wspomagający układ immunologiczny
  §  Jak zdiagnozować chorobę bakteryjną i jak ją wyleczyć
  §  Jakie zjawiska towarzyszą infekcji wirusowej w komórce?

 4. Warsztat „Design Thinking” – zaprojektuj szczepionkę”

 5. Minikonferencja sprawozdawcza „Wyzwania współczesnej immunologii”

Zajęcia realizować będzie zespół Laboratorium Wirusologii oraz trener Fundacji Uniwersytet Dzieci:

dr Katarzyna Zwolińska – koordynator
dr Marta Sochocka
mgr Tomasz Tomczyk
m
gr Olga Błachowicz
dr hab. Egbert Piasecki, prof. PAN
dr Beata Orzechowska
mgr Ewelina Seklecka

Organizatorzy:

iitd_logo_smallfud

mnisw