Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów
kierownik Anna Pawlik, dr hab.
sekretariat Elżbieta Kulińska
Pracownicy naukowi
Magdalena Kotowska, dr
Jakub Muraszko, mgr
Krzysztof Pawlik, dr
Pracownicy techniczni
Honorata Grzybowska
Doktoranci
Bartosz Bednarz, mgr
Mateusz Noszka, mgr
Marta Piksa, mgr inż.
Fabian Pikuła, mgr
Piotr Szczepanowski, mgr
Tymon Dmochowski, mgr inż.
Informacje

Tematyka:

  • Cykl komórkowy bakterii - replikacja, segregacja chromosomów oraz podział komórkowy na przykładzie Helicobacter pylori oraz promieniowców rodzaju Streptomyces i Mycobacterium.
  • Poliketydy Streptomyces - synteza, regulacja.
  • Molekularna taksonomia promieniowców.

Strona domowa: http://www.iitd.pan.wroc.pl/dept/mic/index.htm