Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej
kierownik Joanna Wietrzyk, prof. dr hab.
sekretariat Elżbieta Kulińska
Pracownicy naukowi
Artur Anisiewicz, dr
Beata Filip-Psurska, dr inż.
Dagmara Kłopotowska, dr inż.
Magdalena Maciejewska, mgr inż.
Ewa Maj, dr
Magdalena Milczarek, dr inż.
Anna Nasulewicz-Goldeman, dr
Elżbieta Pajtasz-Piasecka, dr hab.
Mateusz Psurski, dr inż.
Katarzyna Szczaurska-Nowak, dr
Marta Świtalska, dr
Eliza Turlej, dr
Doktoranci
Joanna Banach, mgr
Monika Cuprych, mgr
Joanna Jarosz, mgr inż.
Natalia Łabędź, mgr
Jagoda Mierzejewska, mgr inż.
Monika Milewicz, mgr
Martyna Stachowicz, mgr
Agnieszka Szczygieł, mgr
Katarzyna Węgierek-Ciura, mgr inż.
Informacje

W Laboratorium Doświadczalnej Terapii Przeciwnowotworowej IITD prowadzone są badania polegające na ocenie efektywności związków o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej w warunkach in vitro, a następnie in vivo w modelach ludzkich i mysich nowotworów. Badania te są jednym z etapów poprzedzających wprowadzenie potencjalnego leku do badań klinicznych. W naszym Instytucie znajduje się największa w Polsce kolekcja referencyjnych linii komórek nowotworowych i prawidłowych, ludzkich i zwierzęcych. Stwarza ona możliwość przeprowadzania testów aktywności antyproliferacyjnej związków i preparatów wobec komórek linii wywodzących się z każdego narządu, również wobec linii nowotworowych z wyprowadzoną opornością na znane i stosowane w klinice leki przeciwnowotworowe. Ponadto, zastosowanie cytometrii przepływowej i/lub mikroskopii konfokalnej oraz technik biologii molekularnej pozwala na jakościowe i ilościowe oznaczenia wieloparametrowego fenotypu badanych komórek oraz ich statusu czynnościowego i życiowego (stan spoczynkowy, proliferacja, apoptoza lub śmierć) dając szeroki obraz właściwości badanego preparatu.
Obok badań prowadzonych we współpracy z naukowcami z kraju jak i z zagranicy, obecnie wiodącymi tematami Laboratorium są: nowe analogi witaminy D, a także pochodne genisteiny jako czynniki wspomagające terapię przeciwnowotworową; zastosowanie komórek dendrytycznych w terapii przeciwnowotworowej oraz poszukiwanie efektywnych nośników dla siRNA.