Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Chemii Biomedycznej
kierownik Tomasz Goszczyński, dr hab.
sekretariat Elżbieta Kulińska
Pracownicy naukowi
Janusz Boratyński, prof. dr hab.
Jarosław Ciekot, dr
Krzysztof Fink, dr inż.
Bożena Szermer-Olearnik, dr inż.
Doktoranci
Jakub Cebula, mgr inż.
Informacje

Profil badawczy

  1. Otrzymywanie, charakterystyka i badanie aktywności biologicznych koniugatów lek-nośnik. Udzielone patenty P130458, P195813, P198235).
  2. Wysokotemperaturowe modyfikacje białek. Wykazano, że białka mogą być ogrzewane do wysokich temperatur (do 130oC) bez utraty aktywności. Na tej drodze otrzymano neoglikokoniugaty w tym potencjalne szczepionki koniugatowe (patent P 192872) oraz glikowane białka.
  3. Badania bakteriofagów (wirusów bakteryjnych) przełożyły się na opracowanie metod ich oczyszczania. Opis technologii zawarty jest w zgłoszeniu patentowym nr P 382800 z 2007-06-29.
  4. Opracowano oryginalne biochemiczne procedury analityczne: oznaczanie ketoz i aldoz odczynnikiem, oznaczanie białek i kwasów nukleinowych, radioaktywnych glikoprotein oraz aldehydu glutarowego i monitorowanie reakcji modyfikacji biologicznych makrocząsteczek tym aldehydem