Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Zwierzętarnia
kierownik Martyna Michniewicz, mgr inż.
koordynator zespołu doradczego ds. dobrostanu zwierząt doświadczalnych IITD PAN Magdalena Sołtysik, lek. wet.
Aleksandra Konieczko, inż.
Jolanta Mażol
Aleksandra Orłowska, lek. wet.
Jolanta Rorat
Informacje

Zwierzyniec Doświadczalny ma charakter zwierzętarni eksperymentalnej. Zwierzęta utrzymywane są w pomieszczeniach izolowanych od środowiska zewnętrznego. Pomieszczenia są klimatyzowane z dopływem wyjałowionego powietrza, z odpowiednią regulacją temperatury, ciśnienia i wilgotności. Ze względu na potrzeby eksperymentatorów zwierzęta utrzymywane są zarówno w warunkach konwencjonalnych (CV; myszy, szczury, króliki), jak i w warunkach standardu SPF (specific patogen free; myszy). Numer identyfikacyjny Instytutu w wykazie jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach: 0047. Zwierzyniec podlega I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach we Wrocławiu.

Regulamin Zwierzętarni IITD PAN

Zasady postępowania w przypadku planowego użycia środków leczniczych objętych nadzorem farmaceutycznym