Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Międzyzakładowa Pracownia Analizy Instrumentalnej i Preparatyki
kierownik Jacek Rybka, dr hab.
Pracownicy naukowi
Łukasz Łaczmański, dr hab.
Sylwia Nowak, mgr
Andrzej Żak, dr inż.