Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Immunobiologii Mikrobiomu
Kierownik Sabina Górska, dr hab.
sekretariat Elżbieta Kulińska
Pracownicy naukowi
Dominika Jakubczyk, dr
Ewa Kurowska, dr
Janusz Matuszyk, dr hab.
Maria Podbielska, dr hab. inż.
Agnieszka Razim, mgr
Agnieszka Zabłocka, dr hab.
Pracownicy techniczni
Marianna Kuropatwa
Józefa Macała
Doktoranci
Izabella Jasyk, mgr inż.
Wioletta Kazana, mgr inż.
Paweł Krawczyk, mgr inż.
Katarzyna Leszczyńska, mgr
Joanna Nowak, mgr inż.
Katarzyna Pacyga, mgr
Marcelina Pyclik, mgr
Patryk Reniewicz, mgr
Informacje

Tematyka badawcza prac prowadzonych w Laboratorium Immunobiologii Mikrobiomu związana jest z określeniem mechanizmów oddziaływania mikroorganizmów tworzących mikroflorę z komórkami układu odpornościowego. Interesują nas zagadnienia związane z analizą receptorów, białek i szlaków sygnałowych zaangażowanych w rozpoznanie i regulację odpowiedzi układu odpornościowego przez mikroorganizmy tworzące mikroflorę. Zajmujemy się również analizą strukturalną antygenów bakteryjnych zaangażowanych w oddziaływania z gospodarzem, określeniem ich właściwościami immunomodulatorowych oraz wpływu na zdrowie gospodarza, szczególnie w kontekście chorób ludzkich takich jak alergie, IBD, choroby autoimmunologiczne czy neurodegeneracyjne.
Główne techniki badawcze stosowane w naszych badaniach to: techniki analizy instrumentalnej (spektroskopowe np. NMR; chromatograficzne; spektrometria mas), cytometria przepływowa, fluorescencyjne oznaczanie wewnątrzkomórkowego stężenia Ca2+, RT-PCR, EMSA, analiza reporterowa (DLR) itp.