Książka adresowa
Znajdź osobę
 
CENTRUM MEDYCZNE IITD PAN
Kierownik Ryszard Międzybrodzki, dr hab. n. med.
Zastępca Kierownika ds. Medycznych Irena Frydecka, prof. dr hab. med.
Informacje

Centrum Medyczne Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu jest przedsiębiorstwem, w którym Instytut prowadzi działalność leczniczą jako podmiot leczniczy (wpisany przez Wojewodę Dolnośląskiego do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą pod nr 000000002202). Centrum powstało, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z przekształcenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, który został otwarty w 2005 roku.

W Centrum wykonywana jest działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych Do zadań Centrum należy w szczególności należy prowadzenie działalności leczniczej (także w porozumieniu z innymi podmiotami leczniczymi) związanej z badaniami prowadzonymi w Instytucie, a zwłaszcza wykorzystywanie wyników badań podstawowych do opracowywania nowych metod profilaktyki, metod diagnostyczno-prognostycznych, nowych strategii leczniczych i nowych czynników leczniczych. Komórki Centrum biorą udział w kształceniu podyplomowym osób wykonujących zawód medyczny organizowanym przez Instytut w zakresie zgodnym z profilem prowadzonej działalności.