Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Immunologii Tkankowej CM IITD PAN
Kierownik Katarzyna Bogunia-Kubik, prof. dr hab.
Diagnosta laboratoryjny Monika Chaszczewska-Markowska, dr
Diagnosta laboratoryjny Małgorzata Kamińska, mgr
Diagnosta laboratoryjny Wanda Niepiekło-Miniewska, mgr
Diagnosta laboratoryjny Barbara Wysoczańska, dr
Pracownik techniczny Anna Kornatowska
Informacje

Laboratorium Immunologii Tkankowej jest komórką Centrum Medycznego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Do jego zadań należy wykonywanie badań diagnostycznych z zakresu diagnostyki transplantacyjnej u dawców i biorców przeszczepów, badań związanych z monitorowaniem i oceną stanu immunologicznego pacjentów oraz diagnostyki immunogenetycznego podłoża chorób związanych z zaburzeniami funkcji układu odpornościowego.