Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Ośrodek Terapii Fagowej
Kierownik Andrzej Górski, prof. dr hab. med.
Sekretarka medyczna Ewa Wójcik
Lekarz Wojciech Fortuna, dr
Lekarz Sławomir Letkiewicz, Prof. nadzw. dr hab. n. med., dr n. hum.
Lekarz Ryszard Międzybrodzki, dr hab. n. med.
Lekarz Paweł Rogóż, lek.
Informacje

Ośrodek Terapii Fagowej jest komórką Centrum Medycznego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Do jego zadań należy w szczególności kwalifikacja pacjentów do eksperymentalnej terapii fagowej i jej prowadzenie zgodnie z protokołem zatwierdzonym przez komisję bioetyczną oraz monitorowanie stanu pacjentów po zakończeniu terapii. Ośrodek Terapii Fagowej ścisłe współpracuje z Samodzielnym Laboratorium Bakteriofagowym Instytutu w zakresie zlecanych procedur typowania fagowego, przygotowania i wydawania preparatów fagowych oraz innych badań wykonywanych w związku z prowadzoną eksperymentalną terapią fagową. Ośrodek prowadzi kształcenie podyplomowe lekarzy w zakresie biologii bakteriofagów, ich oddziaływania z układem immunologicznym, zastosowania bakteriofagów w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie antybiotykooporne; perspektyw zastosowania bakteriofagów w medycynie oraz aktualnych możliwości i zasad prowadzenia terapii fagowej.