Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Filia Ośrodka Terapii Fagowej w Częstochowie
Kierownik Andrzej Górski, prof. dr hab. med.
Zastępca Kierownika Beata Kwiatkowska-Dusza, dr n. med.
Informacje

Filia Ośrodka Terapii Fagowej w Częstochowie jest komórką Centrum Medycznego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu ścisłe współpracująca z macierzystym Ośrodkiem Terapii Fagowej we Wrocławiu. Do jej zadań należy w szczególności kwalifikacja pacjentów do eksperymentalnej terapii fagowej i jej prowadzenie zgodnie z protokołem zatwierdzonym przez komisję bioetyczną. Jej siedziba mieści się w Częstochowie przy ul. Wały Generała Dwernickiego 43/45 (kod pocztowy 42-202).