Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek
kierownik Jolanta Łukasiewicz, prof. dr hab. inż.
sekretariat Elżbieta Rutkowska
Pracownicy naukowi
Wojciech Jachymek, dr hab.
Marta Kaszowska, dr hab.
Czesław Ługowski, prof. dr hab.
Anna Maciejewska, dr
Tomasz Niedziela, dr hab.
Emilia Strąk, mgr
Doktoranci
Daria Artyszuk, mgr
Paula Czyszczoń, mgr
Informacje

Ogólny temat wiodący

Charakterystyka biochemiczna makrocząsteczek zaangażowanych w procesach odpornościowych – badania immunochemiczne endotoksyn bakteryjnych


Badania naukowe

 1. Analiza strukturalna lipopolisacharydów, polisacharydów i glikokoniugatów przy użyciu spektroskopii NMR i spektrometrii mas w połączeniu z analizą chemiczną i biochemiczną.
 2. Badanie zależności pomiędzy strukturą bakteryjnych endotoksyn, a ich biologicznymi i fizycznymi właściwościami.
 3. Badanie struktur glikokoniugatów i interakcji ligand-receptor przy użyciu wysokorozdzielczych technik spektroskopii NMR (HR-MAS NMR, STD-NMR), spektrometrii mas (LC-MS, Ion-trap MS/MSn, MALDI-TOF) oraz SPR i FACS.
 4. Neoglikokoniugaty jako antybakteryjne i antyendotoksynowe szczepionki – synteza, charakterystyka immunochemiczna, odpowiedź immunologiczna, aktywność ochronna.


Wybrane, bieżące publikacje

 1. Lukasiewicz, J., Niedziela, T., Jachymek, W., Kenne, L. and Lugowski, C. (2009) Two Kdo-Heptose Regions Identified in Hafnia alvei 32 Lipopolysaccharide: the Complete Core Structure and Serological Screening of Different Hafnia O Serotypes. Journal of Bacteriology 191, 533-544.
   
 2. Niedziela, T., Dag, S., Lukasiewicz, J., Dzieciatkowska, M., Jachymek, W., Lugowski, C. and Kenne. L. (2006) Complete Lipopolysaccharide of Plesiomonas shigelloides O74:H5 (Strain CNCTC 144/92). 1. Structural Analysis of the Highly Hydrophobic Lipopolysaccharide, Including the O-Antigen, Its Biological Repeating Unit, the Core Oligosaccharide, and the Linkage between Them. Biochemistry 45, 10422-10433.
 3. Lukasiewicz, J., Dzieciatkowska, M., Niedziela, T., Jachymek, W., Augustyniuk, A., Kenne, L. and Lugowski, C. (2006) Complete Lipopolysaccharide of Plesiomonas shigelloides O74:H5 (Strain CNCTC 144/92). 2. Lipid A, Its Structural Variability, the Linkage to the Core Oligosaccharide, and the Biological Activity of the Lipopolysaccharide. Biochemistry 45, 10434-10447.
   
 4. Lukasiewicz, J., Niedziela, T., Jachymek, W., Kenne, L. and Lugowski, C. (2006) Structure of the Lipid A-inner Core Region and Biological Activity of Plesiomonas shigelloides O54 (strain CNCTC 113/92) lipopolysaccharide. Glycobiology 16, 538-550.
   
 5. Niedziela, T., Letowska, I., Lukasiewicz, J., Kaszowska, M., Czarnecka, A., Kenne, L. and Lugowski, C. (2005) Epitope of the Vaccine-Type Bordetella pertussis Strain 186 Lipooligosaccharide and Antiendotoxin Activity of Antibodies Directed against the Terminal Pentasaccharide-Tetanus Toxoid Conjugate. Infection and Immunity. 73, 7381-7389.