Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Pracownia Interakcji Nanostruktur Biologicznych
kierownik Andrzej Gamian, prof. dr hab.
sekretariat Joanna Ziółkowska, mgr
pracownik Marek Drab, dr hab. n. med.