Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Glikobiologii
kierownik Marcin Czerwiński, prof. dr hab.
sekretariat Elżbieta Rutkowska
Pracownicy naukowi
Patrycja Burzyńska, mgr
Ewa Jaśkiewicz, dr hab.
Radosław Kaczmarek, dr
Łukasz Sobala, dr inż.
Katarzyna Szymczak-Kulus, mgr
Pracownicy techniczni
Maria Banaś
Doktoranci
Anna Bereźnicka, mgr
Marlena Jodłowska, mgr
Krzysztof Mikołajczyk, mgr
Informacje

Ogólny temat badawczy:
„Immunochemiczne i genetyczne badania glikoforyny ludzkiej i innych białek, aktywnych w układzie immunologicznym”.


Oto poszczególne zadania badawcze:

Inwazja erytrocytów ludzkich przez zarodźca malarii Plasmodium falciparum.
Badania dotyczą charakterystyki struktury oraz oddziaływania ligandu BAEBL zarodźca malarii z glikoforyną C jako receptorem w membranie erytrocytów. Poznanie miejsca wzajemnego oddziaływania tej pary ligand-receptor przyczyni się do lepszego zrozumienia procesu inwazji erytrocytów przez zarodźca, ale może również mieć praktyczne znaczenie w hamowaniu tego procesu.

Udział antygenu karcynoembrionalnego (CEA) w oddziaływaniach międzykomórkowych
CEA jest białkiem towarzyszącym pewnym nowotworom. Poszukiwania funkcji CEA dowiodły jego udziału w oddziaływaniach międzykomórkowych jako homo/heterotypowej cząsteczki adhezyjnej. Badania wyjaśniają mechanizm tych oddziaływań; koncentrują się na wyznaczeniu aktywnych fragmentów peptydowych w obrębie domen immunoglobulinopodobnych CEA oraz dążą do ustalenia, które reszty aminokwasowe tych fragmentów uczestniczą w homotypowych oddziaływaniach antygenu.

Molekularna charakterystyka antygenu Duffy
Antygen Duffy jest glikoproteiną membrany ludzkich erytrocytów. Badania dotyczą charakterystyki epitopów, rozpoznawanych w cząsteczce antygenu Duffy lub innych antygenów grupowych krwi przez przeciwciała monoklonalne. Podstawową metodą stosowaną jest pepscan, wykorzystuje ona krótkie peptydy syntezowane na plastikowych bolcach, posiadające zaplanowaną sekwencję aminokwasową.

Otrzymywanie i charakterystyka rekombinowanych przeciwciał rozpoznających antygeny grupowe krwi
Metodologię doświadczeń opracowano konstruując rekombinowane przeciwciała, rozpoznające glikoforynę A z membrany ludzkich erytrocytów. Badano rolę sekwencji aminokwasowej regionów zmiennych immunoglobulin w rozpoznawaniu wybranego antygenu.
Molekularna charakterystyka rzadkich antygenów grupowych krwi. Badania są prowadzone na przykładzie bardzo rzadkich krwinek NOR, na których zidentyfikowano nietypową strukturę cukrową; polegają one na poszukiwaniu mutacji genów dla glikozylotransferaz.

Komponenta cukrowa surowiczej IgG w stanach patologicznych
Badania dotyczą IgG, izolowanej z surowicy pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (rzs) oraz z łuszczycowym zapaleniem stawów (łzs). Główną różnicą w komponencie cukrowej preparatów IgG jest galaktozylacja konserwatywnych N-glikanów w łańcuchach ciężkich. Analizy są wykonywane z zastosowaniem testu ELISA, analizy cukrowej metodą GC-MS oraz w biosensorze BIAcore.