Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Genetyki i Epigenetyki Chorób Człowieka
kierownik Lidia Karabon, dr hab.
Pracownicy naukowi
Monika Jasek, dr hab.
Anna Tomkiewicz, mgr
Marta Wagner, dr
Doktoranci
Agata Witkowicz, mgr inż.