Aktualności
[22.02.2018] Wykład: dr Beata Orzechowska

Zapraszamy na seminarium IITD 22 lutego 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Beata Orzechowska (Laboratorium Wirusologii) wygłosi wykład pt.: "Potencjał terapeutyczny wirusów onkolitycznych -od badań podstawowych do zastosowania klinicznego".

[15.02.2018] Wykład: dr Krzysztof Pawlik

Zapraszamy na seminarium IITD 15 lutego 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Krzysztof Pawlik (Laboratorium Biologii Molekularnej Mikroorganizmów) wygłosi wykład pt.: "Genome mining - co możemy wykopać w genomie bakterii?".

[8.02.2018] Wykład: mgr Urszula Kozłowska

Zapraszamy na seminarium IITD 8 lutego 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Urszula Kozłowska (Samodzielne Laboratorium Biologii Komórek Macierzystych i Nowotworowych) wygłosi wykład pt.: "Lokalizacja tkankowa, podobieństwa i różnice biologiczne pomiędzy komórkami MSC pozyskanymi z czterech nisz ludzkiego organizmu".

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski i prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange na liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie

W poniedziałek, podczas uroczystej gali w Warszawie, na której obecni byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i NFZ, poznaliśmy laureatów XV edycji Listy Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. Ocenie podlegały osiągnięcia i dokonania kandydatów w 2017 r., reputacja zawodowa oraz wpływy w środowisku medycznym i siła publicznego oddziaływania. Podobnie jak przed rokiem, w gronie wyróżnionych znalazło się dwóch profesorów z naszego Instytutu – prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski i prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange.
Gratulujemy!

Lista Stu 2017: http://listastu.pulsmedycyny.pl/4686591,78304,lista-stu-2017-medycyna

[01.02.2018] Wykład: mgr Katarina Stojković

Zapraszamy na seminarium IITD 1 lutego 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr Katarina Stojković (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "Różnorodność strukturalna antygenów O Klebsiella pneumoniae - identyfikacja subserotypów O3".

[25.01.2018] Wykład: dr Andrzej Wiśniewski

Zapraszamy na seminarium IITD 25 stycznia 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Andrzej Wiśniewski (Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej) wygłosi wykład pt.: "Związek wariantów genów kodujących aminopeptydazy ERAP1 i ERAP2 z podatnością na łuszczycę zwykłą".

[18.01.2018] Wykład: prof. dr hab. Piotr Kuśnierczyk

Zapraszamy na seminarium IITD 18 stycznia 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Piotr Kuśnierczyk (Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej) wygłosi wykład pt.: "Aminopeptydazy siateczki śródplazmatycznej i ich rola w chorobach człowieka".

[11.01.2018] Wykład: dr Edyta Pawlak-Adamska

Zapraszamy na seminarium IITD 11 stycznia 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Edyta Pawlak-Adamska (Laboratorium Immunopatologii) wygłosi wykład pt.: "Czynniki genetyczne warunkujące orbitopatię tarczycową: poszukiwanie igły w stogu siana?".

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych        

Poddziałanie 6 Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych, inżynieryjno-technicznych i administracyjnych WCB    
Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych


Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe 
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe 

Zapraszamy do aplikowania w dniach 2-9.01.2018 roku

 

[4.01.2018] Wykład: mgr inż. Sylwia Przybył

Zapraszamy na seminarium IITD 4 stycznia 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Sylwia Przybył (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "Antygeny wybranych bakterii z rodziny Pasteurellaceae i ich zastosowanie w konstrukcji szczepionek weterynaryjnych".

Ogłoszenie

Poszukiwani kandydaci
do prowadzenia badań w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
w ramach projektu Opus Narodowego Centrum Nauki:
„Antygeny ludzkich układów grupowych P1PK i GLOB jako receptory dla toksyn Shiga
Więcej informacji