Zamówienia Publiczne

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław,
tel./fax (4871) 37-09-997
e-mail: zp@iitd.pan.wroc.pl

SZP/06/2017

Dostawa zaawansowanego Systemu Konfokalnego.

W dniach 21.08.2017 r. – 01.09.2017 r.  sprawie pytań dot. SIWZ proszę kontaktować się z:
1)
dr hab. Jolanta Łukasiewicz
e-mail: jolanta.lukasiewicz@iitd.pan.wroc.pl

2)  dr hab. Wojciech Jachymek
e-mail: wojciech.jachymek@iitd.pan.wroc.pl
tel. (71) 370 99 27 wew. 365 pok. 215.

SZP/05/2017

Świadczenie usług rzecznika patentowego dla Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

W dniach 21.08.2017 r. – 01.09.2017 r.  sprawie pytań dot. SIWZ proszę kontaktować się z:

Aneta Szoka

e-mail: administracja@iitd.pan.wroc.pl
tel. (71) 337 11 72 wew. 151

SZP/04/2017 Usługi prawnicze na rzecz IITD PAN we Wrocławiu.
SZP/03/2017 Dostawa czytnika wielodetekcyjnego na mikropłytki.
SZP/02/2017 Dostawa wieloparametrowego cytometru przepływowego.
SZP/01/2017 Wymiana rozdzielni elektrycznych i WLZ (część lewa).