Zamówienia Publiczne

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław,
tel./fax (4871) 37-09-997
e-mail: zp@iitd.pan.wroc.pl

SZP/08/2017

Dostawa stanowiska do wysokosprawnej chromatografii cieczowej.

 

W dniach 30.10.2017 r. – 03.11.2017 r. pytania dot. SIWZ proszę kierować na adres mailowy: jaroslaw.ciekot@iitd.pan.wroc.pl oraz goszczynski@iitd.pan.wroc.pl 

 

SZP/07/2017

Dostawa wraz z montażem i konfiguracją klastra wysokiej dostępności dla centrum obliczeniowego.

 

W dniach 30.10.2017 r. – 03.11.2017 r. pytania dot. SIWZ proszę kierować na adres mailowy: tomasz.berezowski@iitd.pan.wroc.pl oraz kont. się z Panem Tomaszem Berezowskim nr tel. 71 370 99 84

 

SZP/06/2017

Dostawa zaawansowanego Systemu Konfokalnego.

SZP/05/2017

Świadczenie usług rzecznika patentowego dla Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

SZP/04/2017 Usługi prawnicze na rzecz IITD PAN we Wrocławiu.
SZP/03/2017 Dostawa czytnika wielodetekcyjnego na mikropłytki.
SZP/02/2017 Dostawa wieloparametrowego cytometru przepływowego.
SZP/01/2017 Wymiana rozdzielni elektrycznych i WLZ (część lewa).