KontaktInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk

ul. Rudolfa Weigla 12
53-114 Wrocław

tel. +48-71-337 1172, +48-71-370 9930, +48-71-370 9938
fax: +48-71-337 2171
e-mail: secretary@iitd.pan.wroc.pl
 

 

Książka telefoniczna